دانشگاه آزاداسلامی - مرکز آزمون
لیست پذیرفته شد گان در آزمون کارشناسی ارشد 87
  فارغ التحصیلان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

نام

نام خانوادگی

شماره شناسنامه

سال تولد

رشته قبولی

واحد قبولی

سعید

ابراهیم نژاد

967

60

ریاضی کاربردی

تبریز

یوسف

اقازاده

1223

63

مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

تبریز

ابراهیم

امیدی خانکندی

180

48

جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

اهر

آزیتا

باغبانیان

6479

58

حقوق جزا و جرم شناسی

قم

سولماز

پسیان

3181

59

مهندسی کشاورزی - زراعت

تبریز

حامد

پناه کلیبر

55

63

حقوق خصوصی

تبریز

ساناز

پورباغبان

2713

65

حسابداری

اهواز علوم و تحقیقات

آذر

پور اسمعیل راجیری

93

63

ریاضی کاربردی

تبریز

سارا

حسن نژاد

17

63

ریاضی کاربردی

تهران مرکزی

سیمین

حسین بگلو

1297

62

حسابداری

تهران مرکزی

معصومه

رستم زاده کلیبر

151

63

مهندسی کشاورزی - زراعت

میانه

صدیار

زارعی

639

58

حقوق جزا و جرم شناسی

تهران مرکزی

نازیلا

سلیقه

1207

62

مهندسی کشاورزی - زراعت

تبریز

بهناز

سلیمانی

4044

62

مهندسی کشاورزی - زراعت

زاهدان

بهناز

سلیمانی

4044

62

مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

کرج

ساناز

سهیلی

2647

65

مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

اردبیل

رضا

شجاعی اصل کلیبر

637

62

حقوق جزا و جرم شناسی

تهران مرکزی

سجاد

عباس زاده

1356

64

حسابداری

مرو دشت

علی اصغر

علیزاده

388

60

حقوق عمومی

اراک

امیر

فرهاد پور

8202

64

حقوق بین الملل

مراغه

هاجر

فضلی

870

64

مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

تبریز

اصغر

محمدی

321

49

زمین شناسی – زمین شناسی مهندسی

اهر

حسین

محمدی

4

62

جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

اهر

اصغر

محمدیان

19

64

مهندسی کشاورزی – علوم دامی

کرج

سیروس

محمودی

29

55

حقوق جزا و جرم شناسی

اراک

اباسلط

منصوری

531

54

حقوق خصوصی 

تبریز

سید محمد

موسوی

1610425812

64

حقوق جزا و جرم شناسی

نراق

فرامرز

نجفی قره داغلو

2

62

حقوق خصوصی

تبریز

مهدی

نعمتی

1015

63

حسابداری

همدان

نسیم

هجران 

4404

65

مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

اردبیل

ندا

هجران کش ملا باشی

6

64

مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

تبریز

وفادار

همتی

333

63

حقوق عمومی

تهران مرکزی

وفادار

همتی

333

63

حقوق جزا و جرم شناسی

تهران مرکزی

موسی

وظیفه مقدم

815

63

مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

تبریز

رسول

ولی پور چاپان

794

60

مهندسی کشاورزی - زراعت

خوی

فرانک

کریمی

252

64

مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

تبریز

نوشته شده توسط مدیر سایت  | لینک ثابت |

دانشگاه آزاداسلامی- مرکز آزمون
لیست پذیرفته شد گان در آزمون کارشناسی ارشد 8۶
  فارغ التحصیلان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

نام

نام خانوادگی

شماره شناسنامه

سال تولد

رشته قبولی

واحد قبولی

نادر

اصغریان 

1410

61

حسابداری

 همدان

لیلا

پورمحمدحسن کلیبر

8670

63

زراعت

یاسوج

حبیب

جعفری لیلاب

29690

61

حقوق عمومی

 اراک

احسن

رحیمی

182

64

ریاضی محض

 سراب

معصومه

رستم زاده کلیبر

151

63

زراعت

 اراک

عیسی

زمانپور

175

63

ریاضی کاربردی

 کرج

نازیلا

صلیقه

1207

62

زراعت

 خوی

بهزاد

علیپور

3452

61

حقوق جزا و جرم شناسی

 تهران مرکزی

الهام

معصومه قراجه داغی

2257

62

زراعت

 تبریز

محمد رضا

نام اذری

1923

62

زراعت

ارسنجان

ژیلا

نجفی عنصرودی

373

63

زراعت

 میانه

میرجلال

هاشمی

811

62

مهندسی کشاورزی – علوم دامی

 کاشمر

نوشته شده توسط مدیر سایت  | لینک ثابت |

دانشگاه آزاداسلامی - مرکز آزمون
لیست پذیرفته شد گان در آزمون کارشناسی ارشد 8۵
  فارغ التحصیلان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

نام

نام خانوادگی

شماره شناسنامه

سال تولد

رشته قبولی

واحد قبولی

صابر

پور حمداله

1968

57

حقوق خصوصی

 تبریز

نوشته شده توسط مدیر سایت  | لینک ثابت |